Συχνότητα
Σχεδόν το 90% των ασθενών, στους οποίους διαγιγνώσκεται καρκίνος της ουροδόχου κύστης είναι άνω των 55 ετών. O μέσος όρος ηλικίας διάγνωσης είναι τα 65 χρόνια.
O καρκίνος της ουροδόχου κύστης είναι περίπου 3 – 4 φορές συχνότερος στους άνδρες απ’ ότι στις γυναίκες. Είναι ο 4ος πιο συχνός καρκίνος στους άνδρες.

Παράγοντες κινδύνου
Παράγοντες κινδύνου είναι οι καταστάσεις που αυξάνουν την πιθανότητα νόσησης από μία συγκεκριμένη πάθηση (πχ καρκίνο ουροδόχου κύστης).
Πολλοί όμως άνθρωποι που έχουν έναν ή και περισσότερους παράγοντες κινδύνου μπορεί να μην νοσήσουν καθόλου από καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Άλλοι πάλι που πάσχουν από αυτήν την νόσο μπορεί να μην παρουσιάζουν κανένα από τους παρακάτω παράγοντες κινδύνου.
Οι παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου της ουροδόχου κύστης είναι:

• Κάπνισμα
• Έκθεση σε επαγγελματικά καρκινογόνα: εργαζόμενοι σε βιομηχανίες χρωμάτων, χημικών και πετροχημικών, εργάτες επεξεργασίας ασφάλτου
• Χρόνια φλεγμονή της ουροδόχου κύστης
• Χρόνιος καθετηριασμός της ουροδόχου κύστης
• Γενετικοί παράγοντες

Συμπτώματα
Τα συνήθη συμπτώματα του καρκίνου της ουροδόχου κύστης είναι:

• Αίμα στα ούρα
• Πόνος κατά την ούρηση
• Συχνουρία

Σταδιοποίηση
Οι θεραπευτικές επιλογές εξαρτώνται από το στάδιο της νόσου. Το στάδιο της τοπικής νόσου (Τ) προκύπτει από το αποτέλεσμα της παθολογοανατομικής εξέτασης του παρασκευάσματος που λήφθηκε μετά την αρχική διουρηθρική εκτομή του όγκου. Για να ολοκληρωθεί η σταδιοποίηση πρέπει να αξιολογηθεί και η ενδεχόμενη επέκταση της νόσου στους λεμφαδένες(στάδιοποίηση Ν) και σε απομακρυσμένα όργανα(σταδιοποίηση Μ), για την οποία χρειαζόμαστε τη βοήθεια του απεικονηστικού ελέγχου. Στο 80-85% των ασθενών, στους οποίους πρωτοδιαγιγνώσκεται καρκίνος της ουροδόχου κύστης, η νόσος είναι σταδίου μέχρι Τ1, πάσχουν δηλαδή από επιφανεικούς όγκους , που δεν έχουν επεκταθεί.

Θεραπεία
Οι θεραπευτικές επιλογές είναι οι εξής:

• Διουρηθρική εκτομή του όγκου και επικουρική χημειο ή ανοσοθεραπεία για όγκους σταδίου μέχρι Τ1
• Ριζική κυστεκτομή για όγκους σταδίου Τ2 και πάνω
• Ακτινοβολία
• Χημειοθεραπεία